Installation view

1/14
Takahiro Komuro "Flying mountain"


OIL by Bijutsutecho, Parco Shibuya, Tokyo, 2020

 

 

1/5
Takahiro Komuro "Vortex"


Ginza Tsutaya Books, GINZA SIX, Tokyo, 2019

 

 

1/4
Takahiro Komuro Solo show


Ginza Tsutaya Books, GINZA SIX, Tokyo, 2018

 

The following was installed.

 

WORM HEAD

ELECT. RAT

MUSHUSSU

 

1/4
SIDE CORE -Expression of Public Area-


Seibu Shibuya, Tokyo, 2014

 

The following was installed.

 

WORM HEAD

PREDAWN

SCAFFOLDMAN

M3

PREDAWN.U.N

 

The illustration design of a piller and a floor is work of SEXUAL YOUKAI.

ISETAN Shinjuku, Tokyo, 2014

1/3
KISS THE HEART #3


ISETAN Shinjuku, Tokyo, 2014

 

The following was installed.

 

MUSHUSSU

DEMOGORGON#1

DEMOGORGON#2

DEMOGORGON#3

 

Back paper cutting is work of SEXUAL YOUKAI. 

 

Situationaly, Uwajima Ehime, 2013

1/3
AT ART UWAJIMA -SIDE CORE-


Situationaly, Uwajima Ehime, 2013

 

The following was installed.

 

ERECT.RAT

B.R

DOUBLETHINK #2

Mitsukoshi Nihonbashi, Tokyo, 2012

1/1
KISS THE HEART #1

 

MITSUKOSHI Nihonbashi, Tokyo, 2012

 

The following was installed.

 

ERECT.RAT

CYBER GIRL

WATCHER

H.P.FRANCE WINDOW GALLERY, Tokyo,
2011

1/1
Takahiro komuro Solo Exhibition
-reanimate-


H.P.FRANCE WINDOW GALLERY, Tokyo, 2011

 

The following was installed.

 

SCAFFOLDMAN

PREDAWN.U.N

ATOMIC BOWELS COSMOS

ATOMIC BOWELS #2

© Takahiro Komuro